faem
Home

FAEM.

Foreningen af Arbejderbevægelsens Elektroniske Medievirksomheder varetager arbejderbevægelsens lokalradio og lokal-TV stationers interesser overfor myndigheder, bl.a. i forhold til Kulturministeriet og rettighedshavere som KODA og Gramex.